فر پخت کیک با نامهای فر قنادی و فر شیرینی پزی معرفی میشود که خود نشاندهنده چند کاربردی بودن آن است، با توجه به اینکه پخت کیک بدون فر قنادی کانوکشن در منازل بیشتر انجام میشود ما این محصول بی­نظیر و جدید فر سازی شهاب را در اندازه های متفاوت و با ظرفیتهای 4 و 6 دیس ساخته و به درخواست و طرح مشتری نیز این فر قنادی همه کاره را سفارشی سازی خواهیم کرد.

This post is also available in: English